Виховна робота

Творимо разом світ, безпечний для дитини

         У гімназії на паралелях 7-10 класів реалізується Всеукраїнська програма виховної роботи з учнями щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

     Сучасна державна політика України у сфері протидії торгівлі людьми орієнтована на активізацію профілактичної роботи, а саме захист прав людини шляхом розвитку її правосвідомості, формування у підростаючого покоління вмінь об’єктивно оцінювати суспільну небезпеку цього явища. Саме тому розроблення для загальноосвітніх навчальних закладів варіативної програми виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» є відповіддю на нагальні потреби держави щодо запобігання і подолання торгівлі людьми як деструкції у розвитку суспільства. Основними орієнтирами програми є:

 • сприяння самопізнанню, самореалізації, самоствердженню і самовдосконаленню особистості;
 • розвиток навичок відповідальної і водночас безпечної поведінки, умінь адекватного прийняття рішень у різноманітних, у т. ч. складних життєвих ситуаціях;
 • визначення та формування громадянської позиції особистості.

        Позаурочна виховна робота – один із найважливіших засобів педагогічного впливу на духовне становлення дітей, на формування їхньої активної громадянської позиції, необхідна умова збагачення інтелектуального, творчого потенціалу вихованців, найбільш повного розвитку здібностей, талантів в інтересах самої особистості й суспільства.

         Організувати систему виховної роботи педагогічно вміло й компетентно з урахуванням вимог часу й можливостей школярів – досить складно, адже вона вирішує завдання цілісного формування й розвитку особистості. У зв’язку з цим надзвичайно важливим є комплексний підхід до проведення виховних заходів, що залежить від уміння педагога ставити й вирішувати одночасно різні виховні завдання.  Інноваційність програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»  полягає в тому, що вона, з одного боку, фактично є першою спробою представити систему виховної роботи саме у сфері профілактики торгівлі людьми шляхом формування в учнівської молоді внутрішнього ціннісного стрижня та необхідних життєвих навичок. А з іншого – пропагує новітні засоби технологічного забезпечення виховного процесу.

      У базисі програми лежить ідея «допомоги для самодопомоги», що розглядає людину як суб’єкт власного життя і передбачає формування у школяра вміння свідомо користуватися правами, бажання керувати своїм життям, здійснюючи моральний вибір, розвиваючи власні громадянські якості. Ключові поняття програми: добро, гідність, безпека, громадянськість, права, обов’язок, відповідальність, цінності, життєві навички та ін..

     Підґрунтям адаптивної позитивної поведінки людини є її життєві навички. У змісті цієї програми виховної роботи зроблено акцент на формуванні таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей тощо. Саме розвиток цих життєвих навичок школяра є важливою умовою профілактики торгівлі людьми в громаді, оскільки готує особистість на порозі самостійного життя до попередження життєвих криз, аморальної чи протиправної поведінки, недопущення маніпуляції тощо. Зазначене можливе через активне визначення особистістю власної системи цінностей, що проявляється у системі ставлень людини. Саме тому в основі програми закладено чотири базові компоненти розвитку та становлення особистості:

 • ставлення до себе (особистісне самовизначення);
 •  ставлення до інших (самовизначення у сфері комунікації);
 • ставлення до діяльності (поведінкове та професійне самовизначення);
 • ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення).

«Ставлення до себе»: визначення та усвідомлення дитиною власних особистісних якостей, емоційного світу, самооцінка потреб, визначення власної позиції в системі життєвих цінностей;

 «Ставлення до інших людей»: формування у школярів вмінь толерантного ставлення до інших людей на засадах поваги до їхніх прав та свобод;

«Ставлення до діяльності»: підготовка особистості до свідомого вибору професії та безпечного життєвого шляху, до активної діяльності в різних сферах;

«Ставлення до навколишнього світу»: усвідомлення культурного різноманіття у світі, його багатогранності, розуміння себе як громадянина суспільства, члена міжнародної спільноти.

         На виховних заходах вибудовуються соціально очікувані моделі поведінки свідомого громадянина, а також прийнятні дітьми конструктивні стратегії поведінки у небезпечних ситуаціях. Програма передбачає надання школярам аргументованої інформації, що сприяє виробленню у них негативного ставлення до явища торгівлі людьми та пов’язаних із ним злочинами і водночас позитивної мотивації до його запобігання. У зазначеному контексті враховується специфіка мотивації сучасних школярів, а особливо учнів старших класів, щодо працевлаштування, навчання, відпочинку за кордоном. Розроблені матеріали допоможуть учням в організації їхнього дозвілля, розвитку ініціативності та реалізації інтересів, виборі майбутньої професії. Провідною характеристикою програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» є її варіативність, що виявляється, по-перше, в оптимальному поєднанні різних організаційних форм і методів виховної роботи; по-друге, у вільному і раціональному визначенні часу (годин), необхідного для розкриття змісту базових компонентів; по-третє, у можливості вибіркового компонування заходів в умовах реалізації програми за межами загальносвітнього навчального закладу. Педагогічну цінність виховної роботи визначає не кількість заходів, а розмаїтість їхніх форм. Насамперед необхідно забезпечити доцільний взаємозв’язок організаційних форм, їхню цілеспрямованість на досягнення певних виховних завдань у конкретному колективі. Саме за цієї умови кожен із виховних заходів стане необхідною ланкою в єдиному ланцюзі профілактичної роботи щодо торгівлі людьми. Організаційними формами виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми (виховними заходами) відповідно до програми є: тематичні виховні години, бесіди, дискусії і диспути, тренінги, станційна гра, соціальний проект, усний журнал, конкурс малюнків/плакатів, зустрічі з фахівцями, кіно- та відеолекторій (обговорення фільму); комікси; рольові, ділові (навчальні) та настільні ігри тощо. Виховні заходи об’єднують різні методи роботи: бесіду, тематичне малювання, мозковий штурм, роботу в групах, інформування, переконання, навіювання, роз’яснення, приклади, творчу майстерню, розв’язання складних життєвих ситуацій тощо.

       Упровадження в освітній процес  закладу програми виховної роботи «Особиста гідність. Безпечна поведінка. Громадянська позиція» є ефективним елементом профілактики торгівлі людьми в громаді, а також новітнім методом пропагандистсько-просвітницької діяльності, що гарантує захищеність підростаючого покоління.

          2018-2019 навчальний рік  для учнівського та педагогічного колективу гімназії став роком активної співпраці з громадськими організаціями.  Ми  активно співпрацюємо  з  десятьма  громадськими організаціями:

 • ГО «Асоціація євро клубів України»
 • «Центр європейської інформації м. Вінниця»
 • ГО «Креатив»
 • ГО «Панагея Ультіма»
 • ГО «Наше Поділля»
 • ГО «Айсек»
 • « VALVES HappyUkraine”
 • ГО «Освіта 2.0»
 • ГО « Центр розвитку «Дивосвіт»
 • ГО «Крок назустріч»

 

 • У закладі реалізовується 15 довгострокових проектів. Усі вони мають дієвий, соціально значущий результат.
 • «Медіаціясередоднолітків»(робота шкільного центру розв’язання конфліктів «Примирення»),
 • «Омбудсмен»
 • «Афлатун»(фінансова грамотність)
 • «Командні цінності у форматі «VALVESHappyUkraine»
 • «Особиста гідність. Безпечна поведінка. Громадянська освіта»(Всеукраїнський виховний проект)
 • «Емпатія в дії» ( діяльність соціального форум – театру)
 • «Безпека дітей в  Інтернеті»
 • Участь наших гімназистів у трьох масштабних міських соціальних проектах підтвердила високий імідж Першої. Ми стали активними учасниками реалізації  Плану дій з реалізації глобальної  ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей  і молоді» в рамках Меморандуму, який був підписаний  у 2018 році Вінницькою міською територіальною об’єднаною громадою та ЮНІСЕФ.  Перемога проектів наших учнів принесла закладу 54 000 грн.:
 • Проекти «Шкільний креативний простір» та «Маленькі ляльки – великі можливості»- 2000 грн.
 • Проект «#Еко_Перша_за_майбутнє!» (І міський конкурс учнівських екологічних ініціатив, метою якого є підтримка активної молоді міста, залучення юних вінничан до заходів щодо поліпшення стану довкілля – 20 000грн.
 • Проект «BULLYNGOFF. BEAFRIEND» ( І міський конкурс «Бюджет шкільних проектів, який є своєрідним інструментом залучення учнів до прийняття важливих рішень щодо розвитку освітніх закладі і дає можливість молоді реалізовувати свої  власні ідеї) – 32 000 грн.
 • В минулому навчальному році наш колектив взяв участь у 21 творчому конкурсі Міжнародного, Всеукраїнського, обласного та міського рівня. 40 призових місць, 40 перемог. Вагомий здобуток.
 • В 27 гуртках займається 896 учнів( 76%). Ми пишаємось перемогами у Всеукраїнських конкурсах учасників МАН, євро клубу «Мандрівник», роботою історико-краєзнавчого музею «Патріот».ф
 • У закладі працює рада профілактики правопорушень. У групі ризику знаходяться 5 учнів, які скоїли правопорушення (у закладі навчається 1176 учнів).
 • Перемога у Всеукраїнському  конкурсі «GoCamp» дала можливість 210 учням, які відпочивали в пришкільному таборі «Старфул», спілкуватись з волонтером – носієм англійської мови.